Gipsstuckaturer

Fördelar med Gips

Gips är det självklara materialet vid nyproduktion och restaurering av stuckatur, i såväl klassiska som modernistiska miljöer.

Gipsstuckaturer har varit ett viktigt byggnadsmaterial i 8000 år och är fortfarande ett levande hantverk.

Gipset är ett relativt enkelt material att framställa och är extremt formbart och slitstarkt.

Det är även lätt att laga eventuella skador genom att addera mer material.

Gips blandat med vatten blir till stuck – som används både till fasadornamentering och interiöra dekorer och rumsbildare.

Läs mer om Gipsstuckatur på Wikipedia

Estetik och funktion

Gipsstuckaturer som listverk, överstycken och takrosetter bidrar i högsta grad till att höja ett rums estetiska värde men har också flera andra viktiga funktioner.

 

Gipsstukaturer är ett svenskt konsthantverk som håller i generationer och bidrar till att försköna tillvaron, förädla närmiljön och kan därmed erbjuda en högre livskvalité.

 

Ljudets efterklang i rummet minskas vid montering av Gipsstuckaturer, som ger en skönare ljudbild.

 

Gips har även många positiva brandegenskaper. Våra Gipsstuckaturer är obrännbara och förhindrar/försenar eventuell brand, då 1kg torkad gips frigör ca 200 cm3 vatten vid kraftig upphettning. Vissa plastlister, såsom frigolit eller polyuretan är direkt brandfarliga och utvecklar vid förbränning mycket giftig rök.

Fördelar med gips vs plast

Gips krymper inte som plast- och polyuretan-lister. Framför allt bidrar gips till ett bättre inomhusklimat eftersom det är ett naturmaterial som tar upp och släpper ut över- och underskott av fukt. Människan och gips har en identisk ångdiffusion.

 

Gips är också ett hållbart material som både är beständigt över sekler och har väldigt låg påverkan på miljön, till skillnad från plastprodukter som är oljebaserade och innehåller metalloxider. Gips är helt luktfri och avger inga emissioner. 35% av de globala utsläppen kommer från byggindustrin, där plast- och polyuretanframställning är en stor bidragande faktor. Gips är också en naturlig biprodukt från rening av utsläppsgaser från industrin.

Form och design

Stuckens utseende är i stort sett obegränsat, bara kundens fantasi kan sätta gränserna. Dock bör man veta att stuckaturer och ornamentering är en del i ett eget arkitektoniskt alfabet som bör komponeras ihop på rätt sätt, för att skapa en harmonisk helhet.

 

Varje miljö är unik. Förutom tillverkning och montage hjälper vi dig som kund att komponera och kombinera stuckaturdetaljer till en välproportionerlig helhet.

 

Välkommen in till vårt showroom för en konsultation!

Mer om stuckaturens historia

Ordet ”Stuck” härstammar från italienskans ”Stucco” och har använts i flera olika kulturer i mänsklighetens historia. De tidigaste fynden är från den neolitiska perioden ca 7000 år f Kr. Man har funnit såväl stuckföremål som golv -och fasadbeklädnader i gips från utgrävningen av civilisationen Jeriko.

 

De stora utövarna av stuckaturer var det romarriket, som i sin tur influerades av den grekiska stenhuggararkitekturen och Egyptens högkultur.

Utgrävningar av Rom, Pompeji, Herculaneum och andra romerska städer visar en mängd exempel på det antika stuckreliefens rikedom.

 

Den stora mängden efterlämnade byggnader och monument återupptäcktes under renässansen och fortsätter att inspirera stuckatörer, arkitekter, konstnärer idag. Tack vare stuckens formbarhet har den anpassat sig efter de rådande stilidealen i varje tid. Det brukar sägas att arkitektur är förkroppsligad tid. Varje epok och generation har velat sätta sin prägel på sin omgivning.

 

När man vandrar längs den svenska stenstadens gator och betraktar dess fasader, är ca 80% beklädda med gipsstuckaturer.

 

Gipsens användningsområden har utvecklats under åren och nya formspråk har konstant uppkommit. Det mångtusenåriga hantverket är i högsta grad levande och har en given plats i vår samtid idag.