Integritetspolicy

VÅRA ÅTAGANDEN

Gipsstuckaturer är en del av Stuckbema AB. På Stuckbema AB har vi en fullutrustad tillverkningsverkstad till vårt förfogande. Vi utför allt inom stuckaturer såsom reparationer, restaureringar, nyproduktion, montering mm (detta kallas nedan gemensamt för ”Tjänsterna”).

Vi värnar om den personliga integriteten och vi strävar därför efter att vara tydliga med hur vi samlar in, använder, överför och lagrar de personuppgifter som vi får tillgång till i vår verksamhet. Vi behandlar i huvudsak personuppgifter om våra kunder (vilket är även framtida och före detta kunder), anställda och våra kontaktpersoner hos våra leverantörer. Vi kan även komma att behandla personuppgifter om andra personer, exempelvis arbetssökande, besökare av vår hemsida eller andra personer som vi kommer i kontakt med i verksamheten på olika sätt.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vi samlar i huvudsak in personuppgifter om våra kunder i anslutning till och vid utförande av Tjänsterna. Uppgifterna som typiskt sett behandlas om våra kunder (inklusive framtida och före detta kunder) är till exempel:

 

 • identifieringsuppgifter (namn och personnummer); 
 • kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, mailadresser); 
 • bilder (ex. referensbilder,efter smatycke, för projekt där personer förekommer); 
 • uppgifter om personliga vanor och hemmiljö (exempelvis uppgifter om stuckaturer eller personliga stilpreferenser); samt 
 • finansiella uppgifter (t ex uppgifter om betalda och obetalda fakturor).

 

De personuppgifter som typiskt sett behandlas om våra anställda är:

 

 • identifieringsuppgifter (namn och personnummer);
 • kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, mailadresser);
 • bankuppgifter/löneuppgifter;
 • uppgift om genomförda utbildningar med betyg; 
 • bilder (efter samtycke som när som helst kan återkallas);
 • kontaktuppgifter till närmast anhöriga; samt
 • annan information som du lämnar i samband med anställningen.

 

De personuppgifter som typiskt sett behandlas om våra kontaktpersoner för våra leverantörer är:

 

 • identifieringsuppgifter (namn); 
 • kontaktuppgifter (företagsadress, telefonnummer, mailadress); samt 
 • arbetsrelaterade uppgifter (t.ex. yrkestitel, arbetsplats, befogenheter, schema)

 

De personuppgifter som typiskt sett behandlas för arbetssökande är:

 

 • CV med utförda utbildningar, betyg, referenser

 

Om du däremot enbart besöker vår hemsida samlas och behandlas inga andra personuppgifter än cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Vi använder så få cookies som möjligt på vår hemsida för att bibehålla en bra tjänst.

Det finns två sorters cookies, ”vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid. Vi använder cookies för att kunna räkna antalet användare och omfattningen av trafiken på vår hemsida. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. Som användare kan du stänga av möjligheten att spara cookies på din dator via din webbläsarens inställningar. Vill du ha mer information kan du besöka Post- och Telestyrelsens hemsida (www.pts.se).

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder insamlade personuppgifter i syfte att:

 

 • tillhandahålla eller motta våra Tjänster eller annan funktion, och då sker behandlingen med avtalsrelationen som laglig grund; 
 • uppfylla våra skyldigheter gentemot arbetstagare med anställningsavtalet och rättsliga förpliktelser som laglig grund; 
 • genomföra kundenkäter för att fråga dig om dina åsikter om våra produkter och tjänster med intresseavvägning som laglig grund; 
 • skicka marknadsföring med vårt berättigade intresse att kommunicera med våra kontakter som laglig grund; 
 • hantera personuppgifter i anslutning till rekrytering av nya arbetstagare. Om vi har för ändamål att spara dina ansökningshandlingar till senare rekryteringar kommer vi att fråga om ett samtycke för detta; samt att 
 • på annat sätt fullgöra förpliktelser inom vår verksamhet gentemot anställda, kunder, leverantörer och arbetssökande med avtalsrelation eller rättsliga förpliktelser som lagliga grunder.

SAMTYCKE

Behandlingen av personuppgifter kan i vissa fall baseras på ett givet samtycke för ett specifikt ändamål. Om du har lämnat samtycke till en viss behandling av personuppgifter står det dig fritt att återkalla samtycket genom att ta kontakt med oss. Även om samtycket återkallas har vi rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att fortsätta behandling på grundval av andra rättsliga grunder, såsom att fullgöra ett pågående avtal.

DELANDET AV DIN INFORMATION

Vi kan dela dina personuppgifter internt, till exempel till kundtjänst, ekonomiavdelningen, juridiska avdelningen och försäljningsteamet och även till marknadsföringsteamet om du har valt att ta emot marknadsföring. Vi kan även komma att lämna ut information till följande externa mottagare:

 • dotterbolag;
 • tjänsteleverantörer som utför vissa Tjänster på uppdrag av oss (vilka under vissa förutsättningar kan ses som våra personuppgiftsbiträden)
 • Myndigheter

Ovanstående mottagare med de undantag som anges normalt att betrakta som självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget/myndigheten är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarigt gäller det företagets eller myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Inga personuppgifter överförs från oss till någon utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

HUR VI SÄKERSTÄLLER DIN INFORMATIONS SÄKERHET

Vi skyddar din information och har inrättat lämpliga fysiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda information som vi samlar in i samband med våra Tjänster. Observera dock att trots att vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är ingen webbsida internetöverföring, datasystem eller trådlös anslutning helt säker.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till att begära information om vår behandling av dina personuppgifter, och protestera mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att den korrigeras eller begränsas, samt att begära åtkomst till, borttagning av och förflyttning av din information. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, t.ex. för att förfrågan sker orimligt ofta har vi rätt att neka din begäran. Vidare har vi rätt att neka en begäran om att få tillgång till information om vi enligt lag eller dylikt inte får dela informationen med dig.

 

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

KONTAKTINFORMATION

Personuppgiftsansvarig är Stuckbema AB, 559033-7084. Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss jan.larsson@stuckbema.se

What are cookies?

In order to guarantee your privacy, you are hereby informed that www.gipsstuckaturer.se  uses cookies which facilitate the use and navigation of the website, guarantee access to particular functions and, additionally, allow us to improve the site’s quality depending on users’ habits and styles of navigation.

 

A cookie is a file which is downloaded to your device (whether it be a computer, lap top, smartphone, or tablet) when you access a website and which enables the owner of said website to store or recover certain information about a number of variables, such as, for example: how often the user has visited the page, identifying registered users, verifying the user’s session while navigating around the page, and allowing operations to be done in a safe and stable way, etc.

 

At www.gipsstuckaturer.se  we want to offer you all the necessary information about the types of cookies used in our website, so that you have full decision-making capacity with regards to using them and in regards to the protection of your privacy.

 

It is important to note that blocking all cookies might disable some services and functions www.gipsstuckaturer.se